Skapa en “One Page Website”

By . Latest revision .

Du skall bygga en webbplats om en sida med HTML och CSS för att träna på olika koncept och konstruktioner med HTML och CSS.

#Förkunskaper

Du har en rapportsida för kursen där du skriver redovisningstexter.

Du har grundläggande förståelse för HTML och CSS.

#Introduktion och förberedelse

I katalogen example/onepage ligger en mall till denna uppgiften. Du kan börja att öppna mallen i din webbläsare och se hur den ser ut.

Du skall kopiera mallen till din me-katalog och sedan är du redo att börja jobba.

Kopiera katalogen med kommandot rsync, så här.

# Gå till rooten av ditt kursrepo
rsync -av example/onepage me/

Nu kan du öppna katalogen me/onepage i din webbläsare och nu är du redoa att börja jobba.

#Krav

Utför följande krav.

  1. Spara alla filerna i ditt kursrepo under me/onepage.

  2. I filen onepage.html finns det instruktioner. Utför dem för att bygga en webbsida med olika konstruktioner och olika style.

  1. Besvara följande frågor i din redovisningstext.

    • Berätta hur det gick att lösa uppgiften, var något extra svårt, lurigt, krångligt eller flöt det på smidigt?
    • Är det något som du är extra nöjd med i ditt resultat från uppgifterna?

#Publicera

Avsluta uppgiften så här.

  1. Testa ditt resultat så att det passera de automatiska testerna med dbwebb test onepage.

  2. När du är klar kan du publicera resultatet med dbwebb publish onepage.

#Revision history

  • 2021-06-20: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs webtec.