Sandbox steg 1

By . Latest revision .

Vi tar ett första steg i sandboxen och presenterar utskrift av datum och tid med hjälp av JavaScript.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom lab1 i kursen javascript1

#Krav

I din kurskatalog (repot) för kursen, skall du ta en kopia av din personliga sandbox me/kmom01/sandbox och lägga innehållet i me/kmom01/sandbox.

# Gå till kurskatalogen
cp -ri example/sandbox/* me/kmom01/sandbox
  1. Använd JavaScript för att presentera dagens datum och den nuvarande tiden med hjälp av Date(). Det spelar ingen roll hur det är formaterat, utan det viktiga är att du får ut informationen på html-sidan.

  2. Modifiera filerna så att sandboxen blir personlig för dig, utseendemässigt.

  3. I din sandbox, skapa en sektion med länkar till valideringsverktygen för HTML, CSS och Unicorn.

  4. Se till att filerna validerar som HTML och CSS.

  1. Använd din sandbox och lägg upp som ett exempel i JSFiddle eller CodePen. I din footer, länka till din fiddle/codepen.

  2. Gör en dbwebb publish för att kolla att allt validerar och fungerar.

dbwebb publish me

#Extrauppgift

  1. Formatera datumet och tiden i formatet yyyy/mm/dd och hh:mm:ss. Se till så att det läggs på en nolla vid entalen, till exempel 13:4:55 = 13:04:55.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2018-10-17: (A, lew) Ny uppgift inför HT18.

Document source.

Category: javascript, kursen javascript1, kursen dbjs.