PHP lab 1: uttryck, datatyper och variabler

By . Latest revision .

Jobba igenom grunderna i PHP med uttryck, datatyper och variabler.

#Förkunskaper

Du har installerat en labbmiljö där du kan köra PHP, motsvarande labbmiljön för kursen htmlphp”.

Du har tillgång till kommandot dbwebb och du har clonat kursrepot för htmlphp-kursen.

#Hämta labben

Labben automatgenereras för dig. Gör så här för att checka ut din personliga labb.

Gå till din kurskatalog i terminalen och kör följande kommando.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb create lab1

Materialet till labben skapas nu och sparas i din kurskatalog enligt följande.

Fil Innehåll
instruction.html Beskrivning av labben och de uppgifter som skall göras.
answer.php Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i labben.
.Dbwebb.php Används av answer.php för att testa din labb.
.answer.json Används av .Dbwebb.php för att testa din labb.

Öppna filen instruction.html i en webbläsare och läs igenom de uppgifter som labben omfattar.

Öppna filen answer.php i din texteditor och koda ihop svaren på uppgifterna.

Du får svar direkt om du har gjort rätt eller inte. Du kan även få fram en ledtråd som visar dig vilket rätt svar är.

Du kan testa dina lösningar genom att köra programmet answer.php i din webbläsare, via din lokala webbserver.

Du kan också köra programmet direkt i din terminal via php answer.php men det kräver att du har PHP i din sökväg (se det som överkurs).

#Krav

  1. Gör de uppgifter som finns i labben instruction.html.

  2. Skriv dina lösningar, på rätt plats, i filen answer.php.

  3. Testkör din labb genom att köra filen answer.php.

  4. Ladda upp, validera och publicera labben genom att göra följande kommando i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb publish lab1

Rätta eventuella fel som dyker upp och publisera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns ingen extra uppgift.

#Tips från coachen

Debugga och felsök genom att skriva ut variablernas olika innehåll med echo, print_r() eller var_dump().

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Felsöker du på studnetservern så använder du dbwebb publish-pure så att radnumren stämmer.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2017-06-15: (C, mos) Genomgången inför labbar v2, delad och bytte namn.
  • 2016-09-08: (B, mos) Går att köra php answer.php.
  • 2015-05-12: (A, mos) Första utgåvan i samband med kursen htmlphp version 2.

Document source.

Category: php, lab.