Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Bygg en webbplats med PHP

Du kommer få en befintlig struktur till en webbplats som är byggd med PHP, sidkontroller och vyer enligt en bestämd katalogstruktur, inklusive ett antal testverktyg och någon extern modul som du installerar med composer.

Utmaningen är att förstå strukturen, inse hur den är uppbyggd och förändra samt bygga vidare på webbplatsens innehåll. Fokus är på hur PHP-koden används för att skapa en struktur där webbplatser kan byggas på ett mer effektivt sätt, där delar återanvänds på ett effektivt sätt.

Du kommer jobba med koncept såsom HTML formulär, GET, POST, SESSION och COOKIE.

Read more »

Category: kurs webtec.

Python och listor

En laboration där du jobbar igenom grunderna i Python och listor.

Read more »

Category: python, lab.

Skapa en rapportsida till webtec-kursen

Du skall skapa mallen till din rapport-sida som följer dig genom kursen. I rapportsidan skriver du redovisningstexter för de uppgifter och kursmoment som du utför.

Read more »

Category: kurs webtec.

awk script

An exercise to practice the basics of awk. To your aid, you have an awk guide as well as the article about regex.

Read more »

Category: bash, unix, regex, lab.

Skapa en “One Page Website”

Du skall bygga en webbplats om en sida med HTML och CSS för att träna på olika koncept och konstruktioner med HTML och CSS.

Read more »

Category: kurs webtec.

Bygg en databasdriven terminalklient med PHP med SQL

Du skall träna dig på grunderna i PHP PDO och SQL genom att utföra ett antal mindre programmeringsövningar.

Du skall bygga ett klientprogram i terminalen som kopplar sig till databasen och utför operationer och skriver ut rapporter.

Read more »

Category: kurs webtec.

Bygg en databas med SQL

Du skall bygga upp en databas från grunden med hjälp av SQL i databasen SQLite. Du fyller databasen med innehåll och skriver SELECT för att få ut rapporter.

Read more »

Category: kurs webtec.

Skapa en responsiv webbplats med HTML och CSS

Du skall bygga en responsiv webbplats med HTML och CSS för att träna på olika koncept och konstruktioner med HTML och CSS.

Read more »

Category: kurs webtec.

Din egen chatbot - Marvin - Utsläpp

I denna uppgiften ska vi bygga ut Marvin så att vi kan analysera hur mycket koldioxidutsläpp länder släpper ut.

Read more »

Category: python.

Analysera PHP ramverk och välj ut ett att använda

Du kommer att få tips om ett par av de mest välkända PHP ramverken och du skall aktivt analysera dem för att välja ut ett av dem. Det du väljer skall du implementera en enklare webbplats i.

Read more »

Category: kurs mvc.