Python

Nu är det dags att installera Python i din terminal. Det finns olika sätt att installera Python på din datorn men jag har valt att installera det i terminalen. Det blir alltså vår referensmiljö.

För att installera och komma igång med ditt första Python-program så läser du artikeln “Installera Python i terminalen”.