PHP och YAML

YAML, YAML Ain’t Markup Language, är ett läsbart format på att skriva till exempel konfigurationsfiler till programmeringsspråk och applikationer.

#Installera YAML som en PHP extension

Du kan installera YAML som en del av PHP så att du kan använda PHP-funktioner för att läsa YAML-data.

Jobba igenom artikeln “Installera YAML för PHP”, den visar hur du installerar YAML som en PHP extension.

#PHP YAML via ren PHP implementation

Du kan också använda rena PHP-implementationer av YAML. Du kan läsa om några av dem via StackOverflow “PHP YAML Parser”. Två paket som går att installera via composer är symfony/yaml or mustangostang/spyc.