PHP i pathen

För att köra PHP som ett CLI direkt i terminalen så behöver den exekverbara PHP-filen ligga i sökvägen, PATH.

Om du kan skriva följande i terminalen så har du php i pathen.

$ php --version

Men det är inte säkert att du har “rätt version” av PHP. Så jobba igenom artikeln “Lägg in PHP 8 i pathen” som visar hur du kan göra.