Olika kurser - olika labbmiljö

Varje kurs har sin egen beskrivning av de verktyg som används i just den kursen.

Vill du enbart installera de delar som är relevanta för just din kurs så tittar du respektive kurs och kursmoment 01 som innehåller information om kursens labbmiljö.