Node och npm

Node.js är en miljö för JavaScript. Du kan skriva och köra dina JavaScript program utanför en webbläsare.

Npm är en pakethanterar som låter dig installera bibliotek och program som körs med Node.js.

Här är en guide om att “Installera Node.js och npm”.