MySQL / MariaDB i BTH’s labbmiljö

Du behöver ha tillgång till BTH’s labbmiljö för MySQL/MariaDB och du behöver kunna använda klienter såsom Workbench, terminalklient och PHPMyAdmin för att jobba mot databasen.

#Skaffa konto

Den som är kursansvarig gör en beställning till IT helpdesk om vilka kurskoder som skall få tillgång till databasen.

Sedan kan du själv skapa ett konto via studentportalen och Mina studier > Studie- & systemstöd > Skapa databaslösenord.

#Kom igång

Bekanta dig med BTH’s labbmiljö för MySQL. I artikeln “BTH’s labbmiljö för databasen MySQL” visas hur du använder klienter för att komma åt BTH’s installation och studentmiljö.

Om du kör på BTH’s server så har du inte rättigheter att skapa en ny användare eller databas eller lägga till en användare. Du har en befintlig databas och du har fått en användare och lösenord tilldelat. Du kan alltså inte jobba mot BTH’s labbmiljö som om du vore databasadministratör med fulla rättigheter.

Mikael visar hur du kommer igång med BTH’s labbmiljö för MySQL.

#Fråga i forumet

Ställ frågor och bidra med tips och trix i forumtråden som är kopplad till detta dokument.

#Revision history

  • 2018-04-25: (B, mos) Videoserie som ger intro till klienter och hur koppla upp sig.
  • 2018-03-20: (A, mos) Uppdelad från ett större dokument.

Document source.