Lokal utvecklingsmiljö

När du jobbar i ett repo så är det smidigt att ha lokala versioner av de utvecklingsverktyg som behövs. Du vill alltså allra helst installera en lokal utvecklingsmiljö per repo. Det ger dig möjligheten att ha olika versioner och konfigurationer av utvecklingsmiljön, beroende på vilket repo du jobbar i.

För att lyckas med detta krävs viss hantering och konfiguration.

Så här gör du för att installera en lokal utvecklingsmiljö till ett kursrepo.

#Konfigurera för lokal miljö

Du behöver redigera din miljövariabel PATH så att din lokala utvecklingsmiljö används framför den globala.

#Vilken startupfil gäller för mig?

Miljövariabeln PATH sätts i ditt shells startupfil. Vilken startupfil som används kan skilja mellan olika operativsystem.

Normalt gäller följande filer för respektive operativsystem.

  • .bash_profile i Mac OS
  • .bashrc i Linux och Cygwin

Filerna finns i din hemmakatalog och du kan se dem via ls -al.

cd $HOME
ls -al .bash*

Dubbelkolla innehållet i startupfilerna innan du går vidare. Öppna dem i din texteditor eller använd kommandona more, less eller editorn vi. Kika kort och översiktligt vad filen innehåller.

#Kontrollera vad PATH innehåller

Kontrollera vad PATH innehåller, skriv följande i din terminal.

echo $PATH

Det är din sökväg. När du skriver ett kommando i terminalen så används sökvägen för att hitta och välja ut den exekverbara. Om den exekverbara finns på flera platser så används den som hittas först.

Kommandon som which och whereis hjälper dig att förstå vilka kommandon som används via sökvägen.

which node
whereis node

Nu har du verktyg som behövs för att modifiera och felsöka din PATH.

#Redigera PATH

Då kan vi redigera innehållet i PATH genom att ändra i startupfilen.

Lägg till följande konstruktion i den startupfil som gäller för ditt operativsystem.

Lägg konstruktionen sist i filen, efter att PATH har fått sitt fulla innehåll.

export PATH="vendor/bin:node_modules/.bin/:$PATH"

Spara filen och läs om den, sourca den.

source $HOME/.bashrc       # Linux and Cygwin
source $HOME/.bash_profile # MacOS

Dubbelkolla att sökvägen till vendor-bin och node_modules-bin nu ligger först i din PATH.

echo $PATH

Du berhöver source startupfilen i varje terminal du har öppen, men nästa gång du öppnar en ny terminal så kommer det att vara rätt sökväg från början.

#Installera verktyg via make

Ditt kursrepo innehåller en makefile, testa vilka targets den innehåller.

make

Du kan nu installera en lokal utvecklingsmiljö.

make install

Du kan kontrollera vilka verktyg som installerats och vilka versioner de har.

make check

Det som kontrolleras är en större mängd verktyg. Det är inte säkert att ditt kursrepo behöver samtliga verktyg som kollas i check. Men listan från make check ger dig en översikt över de vertyg du har, och vilka som används baserat på var de finns.

#Avslutningsvis

Fråga i forumet, eller bidra med tips och trix. Det finns en tråd kopplad till lokal utvecklingsmiljö.