Inledning

Här får du en snabb översikt för att se vilka verktyg och applikationer du behöver installera för att erhålla den labbmiljö som krävs för samtliga dbwebb-kurser.

Du kan se samtliga verktyg här som en referensinstallation av den kompletta labbmiljön.

Det är inget absolut krav att din miljö ser ut så här. Du kan välja alternativa vägar. Men, om du hamnar i bekymmer så får du komma tillbaka hit och göra som det står här.