PHP och Composer

Du behöver tillgång till kommandoradsverktyget Composer. Det hjälper dig med pakethantering och återanvändning av PHP moduler och PHP verktyg.

Du får hälp att installera verktyget i artikeln “Installera Composer för pakethantering med PHP”.