CircleCi CLI

CircleCi CLI är ett verktyg för att testa CircleCi config filer lokalt. Så man slipper göra en ny commit för att kolla så den fungerar.

Det kan både validera kör köra jobb lokalt.

Du kan läsa artikeln “Installera CircleCi CLI” för att få hjälp med installationen.