Studiernas upplägg

Upplägget för studierna skiftar per kurs då varje lärare kan välja sitt eget upplägg.

Alla kurser under första året och cirka 75% av kurserna under det andra året på programmet Webbprogrammering har ett liknande upplägg. Här nedan beskrivs detta “standardupplägg”.

#Kursmoment och inlämningar

Kurserna är uppdelade i kursmoment. Ofta är det sex kursmoment (kmom01-06) där varje kmom innebär att man hanterar ett fokusområde som studeras. Man läser, tränar på övningar och lämnar in uppgifter. Varje kmom avslutas med en inlämning som en lärare kommer att bedöma för att kontrollera att alla kraven är uppfyllda.

Sista kmomet brukar heta kmom07/10 och är kursens examination som kan vara projekt eller programmeringstenta. Första året förekommer (normalt sett) ingen fysisk salstentamen. För tillfället examineras majoriteten av kurserna med någon form av projektinlämning.

#Veckoschema

Kurserna har ofta ett standardschema.

  • Veckan inleds med att du själv sätter dig in i det kursmoment som skall genomföras. Det finns säkert saker att läsa och videor att titta på. Det finns även uppgifter och övningar som du själv kan komma igång med.

  • Måndag eller tisdag (1-3h per dag) finns ofta en genomgång och introduktion till kursmomentet som visar hur man kommer igång med delar av det som skall göras.

  • På onsdagen (2-4h) kan det förekomma fördjupade föreläsningar i de ämnen som hanteras (eller bara mer genomgångar).

  • På torsdagen brukar det vara programmeringsstuga på campus och extra lärarnärvaro i chatten. Det är en bra dag att sitta och jobba på.

  • Fredagen är ofta fri för egna studier.

Genomgångar och föreläsningar brukar hållas i verktyg likt Zoom eller streamas på YouTube. De spelas ofta in och publiceras på spellistor i dbwebb-kanalen på YouTube.

Du läser två kurser parallellt.

#Kursernas planering

Kurserna har planeringsdokument som hjälper dig att planera din insats i kursen. Vilka dokument som finns kan skilja mellan kurserna men ofta finner du följande:

  • Rekommenderad studieplan (övergripande plan för kmom och rättningsfönster)
  • Veckoplan (mer detaljerad plan, vecka för vecka)
  • BTH Schema (bokade fysiska resurser och viktiga träffar)

Denna typen av dokument hjälper dig alltså att få en överblick av kursens planering.

Om och när en lärare har koll på läget så finns hela kursens planering tillgänglig tre veckor innan kursstart.

#De två första kurserna

Kika på upplägget för de två första kurserna, då får du ett exempel på det upplägg som används. Du kan läsa om planering och upplägg i dessa båda kurser på följande länkar.

Titta på dessa kurser och leta reda på de dokument som planerar kursernas upplägg. Kika på den rekommenderade studieplanen och veckoplanen samt läs igenom beskrivningen av det första kursmomentet så får du en känsla av upplägget.

#Kombinera studier med annat?

Att studera är ett heltidsjobb, så är tanken. Vissa studenter är effektiva och kan kombinera sina studier med andra saker, men var medveten om att det kan krävas extra energi, fokus, engagemang och planering för att lyckas med det.

Hur kan du tänka kring planeringen om du har andra saker att ta hänsyn till vid sidan av dinas studier? Till exempel om du vill kombinera dina heltidsstudier med ett familjeliv, föräldrarledighet, ett jobb, idrottsskarriär eller ett liv som gamer?

Föreläsningar och genomgångar sker i stort sett uteslutande på dagtid. De spelas ofta in och kan ses i efterhand.

För tillfället finns ytterst få obligatoriska tillfällen där närvaro krävs. Det handlar mest om vissa examinationstillfällen i slutet av kursen.

Grundupplägget är att man skall kunna studera på programmet oavsett tid och plats, det fungerar för det mesta men inte alltid. Finns det obligatoriska träffar så bör det annonseras av läraren när kursen startar.

Om du försöker jobba heltid och studera så kan du läsa forumtråden “Läsa distansprogrammet och jobba heltid? (ge tips)” som ger dig viss insyn i hur det kan vara.

#Mer om upplägget på studierna

I forumet finns en tråd som sammanställer lite vanliga frågor och svar kring upplägget på utbildningen, kika där för fler svar - Jag vill söka BTH Webbprogrammering 2020.

#Revision history

  • 2021-08-09: (A, mos) Första utgåva.

Document source.