#Övervaka MySQL med Prometheus och Grafana

By . Latest revision .

I denna artikel skall vi gå igenom hur man kan övervaka trafiken till våran MySQL server med hjälp av Prometheus och Grafana.

real time monitoring on active connections, locks or queries You also want to monitor active users, what they are running, as well as average query times.

Vi vill ha koll på vad som händer med databasen och det finns så klart en exporter för MySQL också. Vi kan b.la. se antal aktiva uppkopplingar, queries och snitt tid för queries. Jag sätter upp min exporter som en Docker container, om ni inte vill göra det kan ni följa Complete mysql daschboard with Grafan and Prometheus.

#Förutsättningar

Ni har jobbat igenom installerat Complete Node Exporter Mastery with Prometheus och installerat Grafana samt Prometheus.

#Förbered MySQL

Börja med att logga in på er databas instans. Sen behöver vi ha root lösenordet till er MySQL instans, om du inte sätter något root lösenord när du starta mysql containern kan vi hitta det i Dockers loggar för containern.

docker logs <mysql_container> 2>&1 | grep GENERATED

Sen kan vi logga in i databasen och skapa en ny användare för mysql_exporter att logga in som. Men vi måste först ändra root lösenordet innan MySQL låter oss skapa nya användare.

docker exec -it <container> mysql -uroot -p

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '<password>'; # skippa detta steget om du sätter root lösenord när du skapar containern.

mysql> CREATE USER 'exporter'@'%' IDENTIFIED BY '<password>' WITH MAX_USER_CONNECTIONS 3;
mysql> GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT, SELECT ON *.* TO 'exporter'@'%';
mysql> GRANT SELECT ON performance_schema.* TO 'exporter'@'%';

#Starta mysqld-exporter

Nu kan vi starta upp en mysqld-exporter container och koppla till databasen.

docker pull prom/mysqld-exporter

docker run -d \
 -p 9104:9104 \
 --network host \
 -e DATA_SOURCE_NAME="exporter:<password>@(localhost:3306)/" \
 --restart always\
 prom/mysqld-exporter:latest \
 --collect.auto_increment.columns \
 --collect.binlog_size \
 --collect.engine_innodb_status \
 --collect.engine_tokudb_status \
 --collect.global_status

–collect… är flaggor för vilken data som exportern ska samla in. Det finns väldigt många fler och ni kan läsa om dem på MySQL exporters GitHub.

Testa så det fungera i terminalen med wget localhost:9104/metrics, om ni får ner en fil med data så fungerar det. Då behöver ni öppna upp porten så Prometheus kommer åt den.

#Konfigurera Prometheus

Nu kan ni konfigurera Prometheus att hämta datan, lägg till följande i er Prometheus konfiguration:

scrape_configs:
 - job_name: 'mysql'
  static_configs:
      - targets: ['<database_host_ip>:9104']

Starta om Prometheus och gå sen in på GUI:ts webbsida och testa hämta datan mysql_exporter_scrapes_total för att kolla att kopplingen fungerar.

Följ sen Create the MySQL dashboard with Grafana för att skapa en MySQL Overview dashboard kopplad till datan.

#Konfigurera Grafana

Vi vill så klart ha fina grafer att titta på också. Företaget Percona har en hel drös med färdiga dashboards för MySQL och MongoDB. Vi väljer MySQL_Overview.json, importera den Grafana.

Nu skall vi en dashboard som ser ut något så här:

MySQL Overview. Source https://devconnected.com/complete-mysql-dashboard-with-grafana-prometheus/

MySQL Overview. Source https://devconnected.com/complete-mysql-dashboard-with-grafana-prometheus/

#Avslutningsvis

Och där var det klart, nu har vi en fin dashboard för MySQL.

Glöm inte heller att också öppna portarna i era security groups.

#Revision history

 • 2020-11-19: (A, aar) Skapad inför HT2020.

Document source.

Category: devops, monitoring.