Översikt av kurslitteratur per kurs

By . Latest revision .

Kurslitteratur är en viktig del av varje kurs. Även om nätet mer och mer blir en plats där vi finner informationen, så är en kursbok något att hålla i handen, lägga på nattduksbordet och läsa med glädje, eller bara kämpa sig igenom - bara för man ska.

Här är en översikt av kurslitteratur per kurs, se vilka böcker som används i respektive kurs.

#Aktiva kurser

Följande kurser är aktiva och tabellen ger en översikt av hur böckerna används, antingen som kurslitteratur (x) eller som referenslitteratur (ref).

Se respektive kurs för de läsanvisningar som finns.

Kursbok javascript1 htmlphp oophp phpmvc javascript
Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming x
HTML & CSS: The Complete Reference ref x ref ref ref
Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional ref x ref
Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More ref
PHP Objects, Patterns, and Practice x
JavaScript: The Good Parts ref x
Pro HTML5 Programming… x
jQuery Novice to Ninja x
Beginning HTML, XHTML, CSS and JavaScript ref ref
Webbutveckling med PHP och MySQL ref ref
Databasteknik ref ref
JavaScript: The definitive Guide ref ref
Pro PHP and jQuery ref
The Principles of Beautiful Web Design ref
Code Complete ref
Kursbok python
Python for Informatics - Exploring information x
Think Python - How to Think Like a Computer Scientist x
Dive into Python 3 ref
Invent Your Own Computer Games with Python ref

#Icke aktiva kurser

Följande tabell tillhör äldre och icke aktiva kurser.

Kursbok oophp-v1 phpmvc-v1
Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional x ref
Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More x
HTML & CSS: The Complete Reference ref ref
Beginning HTML, XHTML, CSS and JavaScript ref ref
Webbutveckling med PHP och MySQL ref ref
Databasteknik ref ref

#Allmänt om kurslitteratur

Kurslitteraturen uppdateras löpande, ibland byts böcker ut mot andra böcker och ibland kommer det nya revisioner. Titta alltid i kursplanen, den skall vara uppdaterad.

Finns det en nyare revision som jag inte sett? Köp den istället. Det kan inte bli fel, även om läsanvisningarna kanske inte är uppdaterade.

Måste jag köpa kurslitteraturen?

#Böcker för inspiration och kraft

Glöm inte bort att läsa icke-tekniska böcker, du kommer ha föga nytta av dina tekniska kunskaper om du inte kan se på omvärlden med öppna ögon eller hantera dina chefer och arbetsgrupper.

Glöm inte bort kategorin av böcker som heter “Inspiration och Kraft”.

#Revision history

  • 2015-01-14: (C, mos) Rättade länk till “Måste jag…”.
  • 2014-07-01: (B, mos) Flyttade phpmvc-v1 och lade till python och javascript1.
  • 2014-03-13: (A, mos) Första revisionen.

Document source.

Category: bok.