Installera webbplatser med Apache Name-based Virtual Hosts

By . Latest revision .

En virtuell host.

En virtuell host.

När man bygger många webbplatser så vill man ha möjligheten att köra dem i en och samma installation av Apache, på en och samma server. En så kallad virtualisering av webbplatser, om begreppet passar.

Apache har en konstruktion som heter Apache Virtual Hosts och en variant av den är Apache Name-based Virtual Hosts. Det är den namn-baserade varianter vi nu skall se hur man använder.

#Förutsättningar

Det förutsätts att du gör installationen på en Debian/Linux-maskin.

Det förutsätts också att du kör din Debian/Linux i VirtualBox med port forwarding. Men principen är densamma, oavsett var din server ligger någonstans.

#Om Apache Virtual Hosts

Apache Virtual Hosts innebär att man kan köra många webbplatser på en och samma installation av Apache. Det finns en variant som heter Apache Name-based Virtual Hosts som innebär att samma installation av Apache kan husera två (eller fler) webbplatser med helt olika domännamn.

Du kan kika kort på Apaches dokumentation av Virtual Host och på den delen som handlar om Name-based Virtual Hosts.

Låt oss nu sätta tänderna i detta och konfigurera upp en namnbaserad virtuell host.

#Installera Apache

Vi behöver webbservern Apache. Så här installerar du Apache och testar att det fungerar.

sudo apt-get install apache2
sudo service apache2 status

Du kan testa att webbservern är igång och svarar genom att använda en textbaserad webbläsare lynx.

sudo apt-get install lynx
lynx http://localhost

Apache sparar sina loggfiler i var/log/apache2. I filen access.log loggas varje request till webbplatsen. I filen error.log loggas felaktigheter, till exempel om något i en konfigurationsfil gör så att servern inte kan startas.

Du kan starta ett kommando tail -f som skriver ut saker som hamnar i slutet av en loggfil. Det kan vara ett bra sätt att kolla om något skrivs till loggen. För att titta i loggfilerna så måste man vara root. Så här man kan skriva för att logga innehåll som skrivs till filen error.log.

sudo tail -f /var/log/apache2/error.log

Så här kan det se ut när du gör alltihop i en sekvens.

Nu är både Apache och den terminalbaserade webbläsaren lynx på plats.

I standardinstallationen så lägger Apache sina konfigfiler i /etc/apache2/ och webrooten ligger i /var/www/html/. Om du vill testa att lägga till en ny sida så gör du det. Det är alltid bra att känna att man har kontroll på saker och ting.

#Skapa en namnbaserad virtuell host

Låt oss nu skapa en Apache Name-based Virtual Host. Ponera att vi har en kund och vi skall skapa deras webbplats linux.dbwebb.se. Men, vi vill först testa den i vår egen utvecklingsmiljö, genom att köra samma domän via en namnbaserad virtuell host i Apache.

#Skapa en konfigfil för den virtuella hosten

Det finns en katalog /etc/apache2/sites-available där man lägger konfigfilerna för de virtuella hostar man har. Sedan enablar man de virtuella hostar som Apache skall använda. Då länkas filerna i katalogen sites-enabled.

I katalogen sites-available ligger en konfigfil som man kan utgå ifrån.

Följ dessa steg för att enabla en virtuell namnbaserad host för linux.dbwebb.se. Jag använder nano som editor.

cd /etc/apache2/sites-available
sudo cp 000-default.conf linux.dbwebb.se.conf
sudo nano linux.dbwebb.se.conf

Den färdiga filen linux.dbwebb.se.conf kan se ut så här för min egen användare mos. Du kan behöva ändra sökvägarna så de passar till din användare.

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin mos@linux.dbwebb.se

  ServerName linux.dbwebb.se
  ServerAlias www.linux.dbwebb.se

  DocumentRoot /home/mos/vhosts/linux.dbwebb.se/htdocs

  ErrorLog /home/mos/vhosts/linux.dbwebb.se/error.log
  CustomLog /home/mos/vhosts/linux.dbwebb.se/access.log combined

  <Directory />
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>   
</VirtualHost>

Jag tänker mig alltså att min virtuella host skall ligga i min hemmakatalog /home/mos under en katalogstruktur om vhosts/linux.dbwebb.se. I den mappen sätter jag webrooten till htdocs och loggfilerna hamnar direkt i katalogen.

Så här fullföljer jag.

mkdir $HOME/vhosts
mkdir $HOME/vhosts/linux.dbwebb.se
mkdir $HOME/vhosts/linux.dbwebb.se/htdocs

Nu är det bara att enabla den virtuella hosten och låta Apache ladda om konfigurationen.

sudo a2ensite linux.dbwebb.se
sudo service apache2 reload

#Felsök konfigfilen

Om du får problem med konfigfilen så kan du titta i error-loggen för felutskrifter. Titta både i var/log/apache2 och i loggilerna för den virtuella hosten.

sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
tail -f $HOME/vhosts/linux.dbwebb.se/error.log

Du kan också köra följande kommandon för att se status på apache och dess konfigfil.

# Check status of apache
sudo service apache2 status

# Check configuration file for errors
apachectl configtest
apachectl -t

# List virtual hosts with settings
apachectl -S

# Stop and start the service
sudo service apache2 start
sudo apachectl start

sudo service apache2 stop
sudo apachectl stop

#En snyggare konfigfil med variabler

En variant av konfigfilen skulle kunna se ut så här, om man väljer att använda en form av alias, variabel, som är tillgänglig i konfigurationsfilen. På Apache-språk heter det Define.

<VirtualHost *:80>
  Define site linux.dbwebb.se
  Define path /home/mos/vhosts

  ServerAdmin mos@dbwebb.se

  ServerName ${site}
  ServerAlias www.${site}

  DocumentRoot ${path}/${site}/htdocs

  ErrorLog ${path}/${site}/error.log
  CustomLog ${path}/${site}/access.log combined

  <Directory />
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>   
</VirtualHost>

Pröva att använda denna varianten istället. Som du ser så är den klart enklare att duplicera när du vill skapa nya virtuella hostar. Du behöver bara ändra de två Define i början på filen.

#Simulera ett hostnamn för servern

Du har nu en virtuell host som kommer svara så fort den får ett anrop på namnet linux.dbwebb.se. Vad du behöver göra är att peka domännmamnet på serverns ipadress.

Normalt gör vi detta med DNS. Vi lägger så att maskinens namn kopplas mot en ipadress och DNS:en håller koll så vi hamnar på rätt plats. Om du gör detta exemplet och har en server ute på nätet, så använder du DNS:en för att den skall hamna rätt.

Men nu har vi en utvecklingsmiljö med en server i VirtualBox som använder port forwarding för nätverket. Vi behöver alltså sätta upp lokalt, i vårt eget nätverk, att maskinen linux.dbwebb.se känns igen som 127.0.0.1 och hamnar på min server som ligger i VirtualBox.

I mitt fall, så kommer jag åt webbservern, på min server, via adressen http://localhost:8080. Jag kan nu lägga till ett entry i min egen fil för datornamn. Filen heter /etc/hosts, på min Debian/Linux desktop dator, och jag lägger till ett nytt lokalt datornamn i filen så här.

sudo nano /etc/hosts

Följande rad lägger du till i filen.

127.0.0.1  linux.dbwebb.se

På en klient med MacOS gör du på samma sätt.

Sitter du på Windows 7 eller 8/8.1 så heter filen följande. Glöm inte att du måste vara administratör för att redigera filen.

C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

Nu kan jag komma åt den lokala maskinen via namnet istället. Adressen http://linux.dbwebb.se:8080 är numer samma som att skriva http://localhost:8080 eller http://127.0.0.1:8080. Det är precis detta som Apache tittar på när den identifierar den namnbaserade virtuella hosten.

När jag nu använder http://linux.dbwebb.se:8080 så kommer jag till Apache som identifierar namnet som en virtuell host och använder den DocumentRoot som är specificerad.

Klart. Magiskt. Så vida det inte strular förstås. Då får man felsöka och göra om - göra rätt. Det är en hård värld vi lever i.

#Avslutningsvis

Namnbaserade virtuall hostar med Apache är ett bra sätt att köra flera webbplatser på en server. Det är också ett bra sätt att köra en utvecklingsserver med många webbplatser.

När man nu, som vi gjort, kombinerar detta med servar i VirtualBox, så får du en möjlighet att köra många webbplatser och att köra dem på många olika servrar som kan vara konfigurerade på olika sätt. Det kan vara ett kraftfullt verktyg för en webbprogrammerare.

Om du stöter på problem så kan du alltid fråga i forumet. Det finns en egen tråd om Apache Name-based Virtual Hosts.

#Revision history

 • 2019-04-05: (B, lew) Uppdatering inför HT19.
 • 2015-07-03: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: webbprogrammering.