Installera Make

By . Latest revision .

Vi skall installera verktyget Make.

Make är ett klassiskt utvecklarverktyg. För min egen del kom jag i kontakt med det när jag kompilerade C/C++ kod.

Men, Make är så mycket mer och det kan underlätta vardagen, för en webbprogrammerare, att ha ett bygg-verktyg likt Make, i sin verktygs-arsenal.

#Läs mer

Läs mer om Make på webbplatsen om GNU Make.

#Förutsättning

Du har installerat de grundverktyg som ligger till grund för samtliga kurser.

#Installera på Windows Cygwin

Installera i Cygwin genom att installera make med pakethanteraren apt-cyg.

apt-cyg install make

Testa att make fungerar.

make --version

Det finns mer tester längre ned i artikeln.

#Installera på Mac OS

Kommandot make är redan installerat på din Mac.

Testa att make fungerar.

make --version

Det finns mer tester längre ned i artikeln.

#Installera på Linux och Windows 10 Bash

Installera med apt-get eller motsvarande pakethanterare.

sudo apt-get install make

Testa att make fungerar.

make --version

Det finns mer tester längre ned i artikeln.

#Verifiera att Make fungerar

Skapa en liten makefile. Kopera följande kod och spara en en fil som du döper till Makefile.

Se till att du använder riktiga tabbar i din makefil. Troligen är din texteditor redan inställd på att makefiler vill ha riktiga tabbar. Men när du kopierar in kod, som i detta fallet, så kanske det inte blir riktiga tabbar. Då får du fixa in det för hand. Annars får du ett felmeddelande i stil med detta.

Makefile:8: *** missing separator. Stop.

Då prövar vi. Spara följande som en ny fil Makefile i en tom katalog som du skapar enbart för detta syftet.

#
# This is a comment
# Remember to use real tabs in the Makefile, no soft tabs (spaces).
#

# A make target
help:
    @echo "This is a sample makefile having two targets of help and hello."

# Another make target
hello:
    @echo "Hello World in a makefile using make."

Om du får problem så hittar du filen i kursrepot för design-kursen i example/Makefile.

Nu kan du köra kommandot make i samma katalog som du sparade filen Makefile.

Pröva följande kommandon.

make
make help
make hello

Kommandot make utför alltså de targets som finns i en makefil. Tanken är att använda makefilen för att samla upp de vanliga sekvenser av kod som vi vill göra. Det är så vi tänker använda make.

#Avslutningsvis

Ställ frågor, eller dela med dig av dina tips och trix, i forumtråden om make och makefiler.

#Revision history

  • 2018-10-25: (B, mos) Genomgång, mindre justering.
  • 2016-10-14: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: labbmiljo, make.