Introduktion

Syftet med denna guide är att ge en introduktion till virtualiseringstekniken VirtualBox.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.