Installation

När jag gör installationen nedan så kör jag i Windows 10. VirtualBox är beroende av din hårdvara så vissa saker kan skilja, men i stort sett är det samma process om du är på en Mac- eller Linux-maskin.

Rekommendationen är att du använder en nyare dator med minst 6GB internminne. Annars är risken att det går lite för långsamt.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.