#Installera VirtualBox

Leta reda på installationsfilen för “VirtualBox platform package”, starta installationsprogrammet.

Använd standardinställnignar som visas i installationsprogrammet.

När det är klart så startar programmet upp av sig självt.

Så här ser det ut i sammanfattning när jag installerar VirtualBox på min egen maskin.

Kenneth installerar VirtualBox på Windows 10.

#Revision history

  • 2019-03-14: (A, lew) Första versionen.

Document source.