#Skapa ssh-nycklar

Vi börjar med att skapa en uppsättning ssh-nycklar på din lokala maskin i terminalen.

ssh-keygen -t rsa

Det kan se ut så här.

Jag skapar ett nyckelpar enligt RSA-algoritmen, en privat och en publik del. Jag använder standard filnamn för nyckelparet (trycker RETURN) och jag låter bli att ange ett lösenord (trycker RETURN).

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.