#Lösenord med ssh

När man använder ssh så anger man normalt lösenord när man loggar in. Man kan också använda kommandot rsync för att kopiera filer mellan maskiner, över ssh. Även då använder man normalt lösenord.

Det kan se ut så här när man använder ssh.

Det kan se ut så här när man använder rsync över ssh. I exemplet för jag över en katalog som heter demo, från min lokala maskin till remote maskinen som i exemplet är döpt till linux.dbwebb.se.

Om du inte har rsync installerat så gör du det via apt-get. Du behöver ha kommandot installerat på båda maskinerna.

sudo apt-get install rsync

Låt oss nu göra ssh (och rsync över ssh) möjligt utan att använda lösenord, vi skall istället använda oss av ssh-nycklar.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.