#Kom igång med SSH-nycklar

Så här kan en SSH-nyckel se ut, eller?

Så här kan en SSH-nyckel se ut, eller?

När man har många maskiner och servrar som man loggar in på och flyttar filer mellan så blir det enklare, och säkrare, att använda sig av SSH-nycklar för autentisering.

I denna del av guiden visas hur du skapar SSH-nycklar och hur du kommer igång att börja använda dem för att logga in och överföra filer över ssh med kommandot rsync.

#Allmänt

I de exempel som nu följer så används en virtuell maskin i VirtualBox som är konfigurerad med port forwarding för nätverk. Därför används porten 2222 i exemplen. Men, principen är densamma, oavsett var den andra maskinen finns någonstans.

Du kan läsa om SSH på Debian i deras Wiki. Det är utgångspunkten för det vi skall titta på nu.

Det förutsätts att du vet hur man normalt loggar in med ssh på en annan maskin, likt följande.

ssh acronym@hostname
ssh acronym@hostname -p 2222

Switchen -p 2222 säger att kommandot skall använda port 2222, istället för port 22 som är standard.

#Revision history

  • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.