#Grunderna

#HTML

HTML står för HyperText Markup Language och är ett standardspråk när man skapar webbsidor. Man kan säga att man med hjälp av HTML markerar strukturen av en webbsida med hjälp av HTML element. Elementen beskrivs i sin tur av “HTML taggar” (HTML tags), en start tagg <element> och en slut tagg </element>. Webbläsaren renderar inte taggarna utan använder dem för att strukturera dess innehåll.

#CSS

CSS står för Cascading Style Sheets och beskriver hur HTML elementen ska se ut på skärmen. CSS består huvudsakligen av fyra delar:

  • selektorer (selectors)
  • deklareringar (declarations)
  • egenskaper (properties)
  • värden (values)
div {
    background-color: #ccc;
    border: 1px solid black;
}

Ovan kodstycke visar CSS-regler som gäller för alla element av typen div. Reglerna består av selektorn div med deklareringarna är background-color: #ccc; och border: 1px solid black;. Deklareringar är sammansättningen av egenskaperna och värdena. Egenskaperna är då background-color och border med respektive värden #ccc och 1px solid black. Resultatet blir att alla element av typen div har en ljusgrå bakgrund och en svart ram, som är 1px bred.

Vi skapar vår första HTML-fil.