Vertikal rytm

För att ytterligare öka läsbarheten och samtidigt skapa ett lugn på sidan ska vi i denna del av guiden titta på hur vi kan skapa vertikal rytm också kallat det typografiska gridet.

För att skapa vertikal rytm i våra dokument baseras alla typsnitts storlekar och vita utrymmen i mellan texten på en baseline. Vår baseline är standard typsnitts storlek gånger radavståndet. Vi börjar med att definiera radavståndet, en bra tumregel är att använda sig av 120% till 145% av typsnitts storleken. I CSS använder vi line-height för att definiera radernas avstånd och vi anger line-height utan enhet som en multipel, så 120% är lika med 1.2 och 145% är lika med 1.45.

I exemplet nedan används radavståndet 1.4 och storleken 1.25em som standard typsnitts storlek. Vår baseline blir då 1.4 * 1.25 = 1.75 För alla marginaler används rem då vi inte vill att marginalerna påverkas av typsnittets storlek för aktuella elementet.

body {
  line-height: 1.4;
}

p {
  font-size: 1.25em;
  margin-bottom: 1.75rem; /* 1.4 * 1.25em vår baseline */
}

h1 {
  font-size: 2.8em;
  margin-bottom: 3.5rem; /* baseline * 2, för att skapa mer utrymme */
}

I exemplet nedan finns en möjlighet för att leka runt med storleken på typsnitten för de olika elementen och se hur de ändrar sig.

See the Pen on CodePen.

Vertikal rytm

#Revision history

 • 2018-10-08: (A, efo) Första versionen.

Document source.