Teckenavstånd

Om man vill skapa ett mer luftigt design med hjälp av typografin och typsnittet på en hemsidan kan man använda sig av attributet letter-spacing. Vi kan för detta attributet ange värden med samma enheter som för typsnitten, men även som negativa värden om vi vill ha mindre teckenavstånd än standard.

See the Pen on CodePen.

Teckenavstånd

#Revision history

  • 2018-10-08: (A, efo) Första versionen.

Document source.