Specificitet

Vi tittade i föregående artikel Hur kan vi använda CSS? på 4 olika sätt att designa med hjälp av style, id, class och via elementets typ. Men vilken regel är det då som gäller om flera av dessa regler gäller? Låt oss titta på ett exempel.

<!-- HTML-dokumentet -->
<h1 class="yellow-header" id="blue-header" style="color: red;">
  Jag är en, ja vilken färg är det egentligen, rubrik
</h1>
#blue-header {
  color: blue;
}

.yellow-header {
  color: yellow;
}

h1 {
  color: green;
}

Rubriken kommer i detta exemplet bli en röd rubrik och detta beror på specificitet. Regeln style="color: red;" är den mest specifika regeln för detta elementet och därav följer det att den regeln är den som gäller.

Ordningen för specificitet är som ordningen i artikeln Hur kan vi använda CSS?:

 1. Styling med hjälp av style direkt på elementet.
 2. Styling med hjälp av ID.
 3. Styling med hjälp av klass.
 4. Styling med hjälp av elementet.

Om du vill förkovra dig ytterligare i CSS specificitet är artikeln CSS Specificity: Things You Should Know från Smashing Magazine en bra start.

Samma specificitet

Har vi två regler med samma specificitet är det regeln längst ner i CSS-filen som kommer gälla då den skriver över den ovanför. I exemplet nedan kommer rubriken bli en blå rubrik då .blue-header skriver över .yellow-header.

<!-- HTML-dokumentet -->
<h1 class=" blue-header yellow-header">
  Jag är en blå rubrik
</h1>
.yellow-header {
  color: yellow;
}

.blue-header {
  color: blue;
}

#Revision history

 • 2018-10-17: (A, efo) Första versionen.

Document source.