Olika bilder för olika enheter

Mobila enheters framtåg de senaste drygt 10 åren gör att man som utvecklare måste vara uppmärksam på vilken variant av en bild man använder för enheter av olika storlekar. För att ytterligare komplicera denna process är pixeldensiteten för många mobila enheter samt för många bärbara datorer mycket stor.

För att bilder inte ska bli suddiga på enheter med stor pixeldensitet kan vi med hjälp av srcset attributet definiera vilken variant av en bild vi vill visa beroende på pixeldensiteten på den enhet som används.

<img src="sheep.jpg" class="max-width" srcset="sheep@2x.jpg 2x" alt="sheep" />

I ovanstående kodexempel anger vi att vi vill visa bilden sheep.jpg, men för enheter med dubbel pixeldensitet (2x) vill vi visa bilden sheep@2x.jpg istället.

I exempel-mappen i katalogen example/responsiva-bilder finns exempel på hur man kan använda srcset för att leverera olika bilder beroende på pixeldensitet.

#Revision history

  • 2018-10-17: (A, efo) Första versionen.

Document source.