Media queries

När vi vill anpassa en webbplats till skärmar av olika storlekar är ett sätt att använda media queries. Media queries kan bland annat användas för att vid olika storlekar av skärmar applicera andra CSS regler. Låt oss titta på ett exempel där vi definierar ett element och sedan ger det en annan styling när skärmen är mindre än 980 pixlar.

.big-box {
  width: 960px;
  margin: 0 auto;
}

@media (max-width: 980px) {
  .big-box {
    width: 98%;
  }
}

Vi observerar ovan att vi lägger vår media query efter den ursprungliga definitionen av elementet då vi vill att den skrivs över när skärmen är liten.

I exempel katalogen finns ett exempel program med media queries. Exempelprogrammet finns i example/guide/media-queries eller på GitHub.

Ett bra verktyg för att arbeta med resposiva webbplatser är “Responsive Design Mode” som finns i de flesta webbläsare. Här kan vi ställa in olika mobila enheter och storlekar så vi kan testa att våra media queries fungerar som tänkt.

För mer om media queries och andra användningsområden än responsiva webbplatser se MDN web docs Using media queries dokument.

#Revision history

 • 2018-10-17: (A, efo) Första versionen.

Document source.