Grunderna

I denna guide använder vi HTML5 och CSS3 för att skapa en strukturerad design av användargränssnitt. Vi tittar på hur HTML5 och CSS3 samspelar för att skapa en helhet i vår design. Dessutom tittar vi på hur vi gör användarvänliga gränssnitt.

I guiden utgår vi från filosofin “Desktop-first”, dvs. vi designar våra komponenter responsivt, men utgår från en desktop miljö och designar sedan ner till mindre enheter till exempel surfplattor och mobila enheter.