Flexbox - Child Elements

Vi kollar vidare på flexbox men fokuserar istället på vilka regler vi kan sätta på barnelementen. Det är specifikt två regler, order och flex-grow vi vill kolla lite mer på.

Utgångsläget

Vi utgår från samma som förra delen och kan se resultatet i example/flexbox/html-child-example.html.

<div class="container">
  <div>Div1</div>
  <div>Div2</div>
  <div>Div3</div>
</div>

och vår CSS:

.container {
  display: flex;
}
Default display: flex

Default display: flex

Order

Regeln order tillåter oss att specificera vilken ordning våra element ska ligga. Vi sätter följande CSS-regler:

.order-1 {
  order: 1;
}

.order-2 {
  order: 2;
}

.order-3 {
  order: 3;
}

Det gör att vi kan placera reglerna på olika element, t.ex. såhär:

<div class="container">
  <div class="order-2">Div1</div>
  <div class="order-3">Div2</div>
  <div class="order-1">Div3</div>
</div>

Det ger oss följande resultat:

order

order

Flex Grow

Den andra regeln vi vill kolla på är flex-grow som tillåter oss att sätta hur stor del av föräldraelementet våra barnelement ska ta. Vi kollar på tre olika exempel:

.flex-grow-1 {
  flex-grow: 1;
}

.flex-grow-2 {
  flex-grow: 2;
}

.flex-grow-4 {
  flex-grow: 4;
}

och vår HTML:

<div class="container">
  <div class="flex-grow-1">Div1</div>
</div>
<div class="container">
  <div class="flex-grow-1">Div1</div>
  <div class="flex-grow-2">Div2</div>
  <div class="flex-grow-4">Div3</div>
</div>
<div class="container">
  <div class="flex-grow-4">Div1</div>
  <div class="flex-grow-2">Div2</div>
  <div class="flex-grow-4">Div3</div>
</div>

Om man räknar ihop alla flex-grow i hela föräldrarelementet kan vi se hur det blir. I den första finns det bara en, så den tar 100% av bredden. I det andra exemplet så har vi 1, 2 och 4. Totalt är det 7, vilket gör att varje enskilt värde är 100/7 vilket är ca 14.3% av den totala bredden. Första div:en är då 14.3%, andra 28.6% och sista 57.2%, på ett ungefär. Den sista följer samma logik, där den totala summan istället är 10 och de två yttre div:arna är 40% och den mellersta är 20%.

flex-grow

flex-grow

Flex Basis

När man börjar fylla sina div:ar med innehåll så kan det hända att flex-grow inte riktigt beter sig som vi tänkt oss. CSS-Tricks har en bra artikel där de förklarar vad det är som händer och varför det inte fungerar som vi vill, “flex-grow” is weird. Or is it?.

Vi kan nöja oss med att vi kan jobba runt det genom att använda flex-basis. Flex-basis sätter vår elements originalbredd, innan den får sin bredd fördelad av flex-grow. Så om vi lägger flex-basis: 0 på våra element så följer den flex-grow som vi förväntas oss.

#Revision history

 • 2020-11-17: (B, nik) Added part about flex-basis
 • 2020-11-11: (A, nik) Skapad inför HT2020.

Document source.