Färg på text

När vi jobbar med text på våra webbplatser glöms ofta en viktig detalj som underlättar för ögat när vi läser texten. Vi vill ha tillräckligt stora kontraster för att det ska vara lättläst, men samtidigt försöka undvika allt för stor kontrast. Ofta har vi en vit bakgrund och då kan vi bara ändra färgen på texten för att skapa mindre kontrast. Ett bra val av färg för typsnittet är #333 som är en mörkgrå färg.

I exemplet nedan tittar vi på hur kontrast påverkar läsbarheten av text.

See the Pen on CodePen.

Kontrast

#Revision history

  • 2018-10-08: (A, efo) Första versionen.

Document source.