Färg

I denna del av guiden tittar vi på hur färg eller avsaknaden av färg kan påverka design och känsla för en webbplats.

I CSS kan vi definiera färg på 7 olika sätt med: hex #ffffff, rgb(255, 255, 255), rgba(255, 255, 255, 1.0), hsv(0, 0%, 100%), hwb(0, 100%, 0%) och cmyk(0%, 0%, 0%, 0%). Vi kommer i denna guiden främst använda hex och rgb/rgba för att ange färg. Gemensamt för de tre sätten att ange färg är att färgen är uppdelad i tre komponenter: röd, grön och blå. Komponenterna kan ta värden från 0 till 255. Med hex anges det som två hexadecimala tal om med 16 olika nivåer per tal ger det 16*16 = 256 olika nivåer per komponent vilket leder till 256 * 256 * 256 ~ 16 miljoner färger.