Ett läsbart typsnitt

Val av typsnitt är med till att sätta tonen för hela designen. Och finns nog inget lättare sätt att få just din hemsida att stå ut från mängden än att välja ett icke standard typsnitt. Standard typsnitten är för Windows ‘Calibri’ och ‘Cambria’ tidigare var det ‘Times New Roman’, för Mac är standard typsnittet ‘Helvetica Neue’ och för de flesta Linux distributioner är det antigen ‘Ubuntu’ eller ‘Verdana’.

En annan aspekt av att välja ett typsnitt är läsbarheten, vilket är oerhört viktigt ur ett användbarhetssynpunkt och speciellt på små mobila enheter.

Vad kännetecknar då ett läsbart typsnitt? Läsbarhet definieras som hur enkelt det är att skilja på två tecken från ett visst typsnitt. Till exempel hur enkelt det är att differentiera mellan ‘l’ och ‘t’.

Ett aspekt av läsbarhet är hur stora de vita utrymmen i bokstäver som ‘o’, ‘e’, ‘c’. Det gör det lättare för läsaren att differentiera mellan till exempel ‘o’ och ‘c’.

Exempel på typsnitt med bra läsbarhet är Inter UI, Source Sans, Baskerville och Garamond. Självklart finns det många fler typsnitt och det är upp till dig som designer att välja ett typsnitt som har bra läsbarhet samtidigt som det ger din hemsida den känsla du vill ha.

#Revision history

  • 2018-10-02: (A, efo) Första versionen.

Document source.