Enkel responsivitet

Ett enkelt och väldigt begränsad sätt att anpassa en webbplats till små enheter är att använda relativa enheter istället för fasta enheter som till exempel pixlar. I stället för att ange att ett element ska vara 500px brett kan vi ange att elementet ska vara 50% av förälderns bredd.

I exempelprogrammet example/guide/responsivitet visas detta genom att trycka på knappen simple.css. Ursprungsstylesheeten har fasta breddar i pixlar och i simple.css används relativa enheter.

#Revision history

  • 2018-10-18: (A, efo) Första versionen.

Document source.