Enheter

Vi har i CSS ett antal olika möjligheter för att ange storlek på element i vår HTML. När vi ska ange storlek för texten på våra webbplatser använder vi främst tre sätt:

  1. Pixlar, skrivs som px i CSS.
  2. EM, skrivs som em i CSS.
  3. Root EM, skrivs som rem i CSS.

Pixlar anger storleken för våra typsnitt i en fast enhet och användaren har inte möjlighet att påverka det med inställningar i webbläsaren. Fasta storlekar kan vara bra när vi designar våra gränssnitt, men ur ett användbarhetssynpunkt är det bättre att använda em eller rem.

1 em är lika med den typsnittsstorleken som är definierat för förälder elementet. Så skriver vi text i ett element där föräldern har en definierat typsnittsstorlek på 16px är 1 em = 16 pixlar för barn elementen.

1 rem är lika med den typsnittsstorleken som är definierat för rot-elementet html. Så har html en storlek på 12px är 1 rem = 12 px för alla element på hela sidan.

#Revision history

  • 2018-10-02: (A, efo) Första versionen.

Document source.