Design

I denna sista del av guiden ska vi knyta ihop säcken och på ett bra sätt kombinera de olika delar vi har tittat på under kursens gång. Vi ska få ihop en helhet där alla detaljer fungerar bra tillsammans.

Vi har under kursens gång sett exempel på hur man designar en helhet. Exempel på detta är hur vi använde @magicNumber både som radavstånd och som marginal under alla element för att skapa vertikal rytm. Vi har tittat på hur vi kan använda färg för att skapa både sammanhang och motsatser, som båda två skapar en helhet använt rätt.

Vi ska titta på hur vi kan använda detaljer för att skapa helheten. Vi ska även titta på hur vi kan tillföra rörelse, animeringar och djup till vår webbplatser.