Art direction

Vi har nu möjlighet för att använda olika varianter av samma bild beroende på pixeldensitet, men ofta vill man visa olika beroende på enhetens storlek och orientering. Då en mobil enhet ofta används i stående orientering och en dator liggande orientering vill vi ha en möjlighet för att visa olika delar av samma bild beroende på storleken på användarens enhet.

Detta kan vi göra med hjälp av picture som i det följande exemplet.

<picture>
    <source media="(min-width: 668px)" srcset="sheep.jpg, sheep@2x.jpg 2x">
    <source media="(min-width: 376px)" srcset="sheep-small-landscape.jpg">
    <img src="sheep-small-portrait.jpg" class="max-width" alt="sheep">
</picture>

I ovanstående exempel visar vi 4 olika bilder beroende på bredden på användarens enhet och pixeldensitet. Som utgångspunkt visar vi bilden sheep-small-portrait.jpg. Har enheten en minimumsbredd på 376px använder vi bilden sheep-small-landscape.jpg. Har enheten en minimumsbredd på 668px använder vi antigen sheep.jpg eller sheep@2x.jpg beroende på pixeldensiteten.

I exempel-mappen i katalogen example/responsiva-bilder finns exempel på hur man kan använda picture för att leverera olika bilder beroende på enhetens storlek.

#Revision history

  • 2018-10-11: (A, efo) Första versionen.

Document source.