Animation av färg

I CSS3 introducerades animationer med hjälp av CSS vilket ger oss möjlighet att till exempel använda rörelse som vi har sett tidigare. Det ger oss även möjlighet att animera färgar på våra webbplatser. Detta kan användas för att skapa liv i en annars tråkig webbplats. Men som många andra detaljer på en webbplats är det viktigt att det inte används för mycket. I exemplet nedan syns en statisk bakgrundsfärg, en subtil ändring av bakgrundsfärgen och längst till höger en där bakgrundsfärgen ändras mellan många olika färger.

See the Pen on CodePen.

Animation av bakgrundsfärg

#Revision history

  • 2018-10-11: (A, efo) Första versionen.

Document source.