Tips från coachen

Små korta tips och trix till den som jobbar med webbprogrammering och webbutveckling.

Skriv för webben med Markdown och formattera till HTML med PHP (v2)

Markdown är ett ofta använt sätt för att låta en användare skriva texter som är läsbara i råformat men enkelt kan formatteras till HTML.

Read more »

Category: php, markdown, textfilter.

Använd Markdown till me-sidan

I dbwebb-kurser används me-sidan som ett sätt att skriva redovisningstexter och samla material kring kursen.

Ibland kan det upplevas enklare att skriva redovisningstexter i Markdown istället för att skriva dem i HTML.

Read more »

Category: me-sida, markdown, php, anax, anax/textfilter.

Kom igång (snabbt) med HTML, CSS och JavaScript

Här följer en sammanställning av resurser som hjälper dig att snabbt få en insyn i webbteknologierna HTML, CSS och JavaScript.

Read more »

Category: html, css, javascript.

Inspektera Python med Python

Verktyget Pylint kan användas för statisk kodvalideringen av Python. Låt oss ta ett exempel och se hur vi kan använda Python funktioner för att inspektera Pythons kodstruktur och se varför ett felmeddelande från Pylint är skäligt.

Read more »

Category: python.

Typografiska element för webben med SmartyPants

Att skriva typografiskt korrekta element för webben kan vara lurigt utan ett hjälpmedel. Låt oss kika på PHP SmartyPants som kan hjälpa till att formattera till en snyggare typografi.

Read more »

Category: kurs/design, mos/ctextfilter.

Kom i gång och installera Firebug som utvecklarverktyg

Kom i gång med de första delarna av utvecklarverktyget Firebug för att underlätta din utveckling av webbsidor med HTML, CSS och JavaScript.

Read more »

Category: webbprogrammering.

Den terminalbaserade texteditorn nano

I några av exempelprogrammen, där jag visar vissa grunder i Python, så använder jag en texteditor nano som man kan köra direkt från terminalen. Det är bra om du har en sådan möjlighet, även om det inte är ett direkt krav.

Read more »

Category: labbmiljo.

Python IDLE

I kurserna använder vi PYthon i terminalen. Men, om du väljer att installera Python via installationsprogrammet så kan det följa med en enklare utvecklingsmiljö IDLE.

Här får du tips om Python IDLE.

Read more »

Category: python.

Python finns på studentservern

Python finns installerat på studentservern. Det kan vara bra att veta. Du kan logga in på studentservern och köra python3 på kommandoraden.

Read more »

Category: python.

Firefox developer med Firefox OS simulator - utvecklingsverktyg för en webbprogrammerare

Firefox har en speciell utgåva som riktar sig till webbutvecklare och webbprogrammerare. Det är en variant av webbläsaren som dels lyfter fram utvecklingsverktygen och dels innehåller de allra senaste funktionerna som ännu inte är släppta i den vanliga utgåvan.

Read more »

Category: webbprogrammering.